Privatumo nuostatos

"Inchcape Motors" pareiškimas apie privatumo apsaugą

Bendrovė „Inchcape Motors" Ltd (toliau – "Inchcape Motors", "mes") yra įsipareigojusi saugoti savo interneto svetainės naudotojų privatumą vadovaujantis privatumo įstatymu (523/1999), elektroninės komunikacijos privatumo įstatymu (516/2004) ir kitais galiojančiais teisės aktais.

Šiuo pareiškimu apie privatumo apsaugą (toliau – "Pareiškimas apie privatumo apsaugą") siekiame Jus (toliau – "Naudotojas", "Jūs") informuoti, kokią informaciją renkame savo interneto svetainėje, kaip šią informaciją naudojame ir kokiais tikslais ją galime atskleisti trečiosioms šalims. Pareiškime apie privatumo apsaugą taip pat pateikiame mūsų interneto svetainėje ir trečiųjų šalių svetainėse taikomą slapukų naudojimo politiką. Atidžiai perskaitykite šį pareiškimą apie privatumo apsaugą. Lankydamiesi mūsų interneto svetainėje, Jūs išreiškiate sutikimą, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis privatumo taisyklėmis.


1. Mūsų renkami duomenys ir įprastiniai duomenų šaltiniai

Renkame naudotojo asmeninę informaciją, susijusią su interneto svetainės naudojimu, pvz., duomenis, susijusius su registracija, interneto svetainėje pateikiamais užsakymais, klientų aptarnavimo procesais, ir kitus iš naudotojo tiesiogiai gaunamus duomenis. Slapukai ir kitos toliau aprašytos technologijos padeda mums rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojas naudojasi mūsų interneto svetaine ir mūsų paslaugomis.

Mūsų renkama asmeninė naudotojų informacija, susijusi su interneto svetainės naudojimu, apima informaciją, kuri būtina norint tinkamai tvarkyti naudotojų asmens duomenis. Pavyzdžiui, galime rinkti toliau nurodytą informaciją:

 • kontaktiniai duomenys, pvz., naudotojo vardas, pavardė, pašto adresas, pristatymo adresas (jei skiriasi nuo pašto adreso),
 • telefono numeris, el. pašto adresas;
 • registracijos duomenys, pvz., naudotojo vardas, slaptažodis ar kitas unikalus identifikatorius;
 • gimimo data, lytis;
 • naudotojo profilio informacija ir duomenys apie jo pomėgius;
 • informacija apie mūsų Interneto svetainės naudojimą ir ryšių su klientais palaikymą, pvz., mokėjimų informacija, mokėjimo kortelės ar banko sąskaitos duomenys, su klientų grįžtamuoju ryšiu susijusi informacija, užsakymų duomenys;
 • informacija apie leidimą arba draudimą vykdyti tiesioginę rinkodarą;
 • bet kokia kita informacija, renkama naudotojui išreiškus sutikimą.


Jei naudojatės trečiosios šalies interneto svetainės palaikoma paslauga prisiregistruoti interneto svetainėje, galite rinkti asmeninę informaciją (pvz., Jūsų naudojo vardą ar el. pašto adresą), kuri yra jums prieinama pagal paslaugų teikimo sąlygas ir privatumo politiką.2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi toliau nurodytais tikslais:

 • su mūsų interneto svetaine ir paslaugomis susijusi komunikacija;
 • ryšių su klientais valdymas;
 • mūsų interneto svetainės veikimo ir paslaugų teikimo užtikrinimas, jų vystymas, tobulinimas ir apsauga;
 • į naudotojus orientuotas interneto svetainės suasmeninimas ir tikslinė reklama;
 • interneto svetainės lankomumo analizė ir statistika;
 • rinkos tyrimai ir elektroninė tikslinė rinkodara vadovaujantis asmens duomenų įstatymu ir elektroninės komunikacijos privatumo
 • įstatymu;
 • netinkamo interneto svetainės naudojimo identifikavimas ir prevencija;
 • teisių į interneto svetainę arba nuosavybės apsauga ir pan.3. Slapukų naudojimo politika

Interneto svetainėje naudojami slapukai

Informaciją apie interneto svetainės naudotojo galinį įrenginį renkame pasitelkdami slapukus ir kitas panašias technologijas.

Slapukai paprastai yra mažos apimties tekstiniai failai, kuriuos interneto naršyklė išsaugo naudotojo galiniame įrenginyje, kad būtų galima identifikuoti ir pakartotinai autentifikuoti interneto svetainės naudotoją. Slapukai mums padeda identifikuoti Jūsų naršyklę, o gauta informacija mums leidžia, pvz., suskaičiuoti mūsų interneto svetainėje naršančiųjų skaičių ir atlikti interneto svetainės lankomumo analizę, pvz., renkant statistikos duomenis. Taip siekiame tobulinti mūsų interneto svetainės naudotojams teikiamas paslaugas.

Slapukai gali būti naudojami renkant toliau pateiktą informaciją:

 • naudotojo IP adresas;
 • apsilankymo laikas;
 • aplankyti puslapiai ir lankymosi laikas bei trukmė;
 • naršyklės tipas, naudotojo galinio įrenginio operacinė sistema;
 • iš kokio tinklapio naudotojas pasiekė mūsų interneto svetainę ir kokiame tinklapyje naudotojas apsilankys baigęs naudotis mūsų
 • Interneto svetaine;
 • iš kokio serverio ir iš kokio domeno naudotojas pasiekė mūsų Interneto svetainę.


Interneto svetainėje taip pat gali būti naudojami trečiosioms šalims skirti slapukai, kurie pasitelkiami lankomumo matavimo ir stebėsenos tikslais. Jums lankantis mūsų interneto svetainėje, trečiosios šalys Jūsų galiniame įrenginyje gali išsaugoti slapukus.


Trečiųjų šalių svetainėse naudojami slapukai

Greta slapukų, naudojamų mūsų interneto svetainėje, slapukai taip pat pasitelkiami mūsų tikslinės reklamos tikslais trečiųjų šalių svetainėse. Bendradarbiaujame su internetinės reklamos technologijų specialistais. Informacija, kurią mūsų partneriai surenka naudodami slapukus bei kitas technologijas, leidžia interneto naudotojams siūlyti tikslines reklamas, kurios yra pritaikomos pagal jų tikėtinus interesus, remiantis jų ankstesniais naršymo internete ypatumais ir kitais veiksniais. Taip pat galima remtis elgsenos internete informacija, surinkta iš išorinių interneto svetainių.

Be to, kartu su savo partneriais galime rinkti informaciją apie mūsų skelbiamų reklamų veiksmingumą. Šiuo tikslu galime rinkti toliau pateiktus duomenis:

 • kiek kartų naršyklėje buvo parodyta tam tikra reklama;
 • ar naudotojas spustelėjo siūlomą reklamą;
 • informacija apie tai, ar reklamos spustelėjimas susijęs su produkto pirkimu internetinėje parduotuvėje.


Slapukų ir tikslinės reklamos blokavimas

Galite savo nuožiūra nuspręsti, ar sutinkate su slapukų bei tikslinės reklamos naudojimu.

Norėdami blokuoti slapukus, pakeiskite savo naršyklės nuostatas. Atminkite, kad pašalinus slapukus, kai kurios interneto svetainės funkcijos gali būti jums nepasiekiamos.

Jei nenorite, kad būtų rodoma į Jūsų interesus orientuota tikslinė reklama, galite ją užblokuoti naudodami toliau pateiktą nuorodą. Užblokavę tikslinę reklamą, matysite tokį pat reklamų skaičių, kaip ir anksčiau, tačiau Jums rodomos reklamos nebus parinktos atsižvelgiant į jūsų interesus.

Tikslinę reklamą užblokuoti galite spustelėdami šią nuorodą: http://www.youronlinechoices.com/main-messages.4. Informacijos teikimo ir perdavimo tvarka

Jūsų asmens duomenis atskleisti galime įstatymuose numatytais atvejais, vadovaudamiesi galiojančiu asmens duomenų įstatymu.

Informacija, kurią naudotojai pateikia šioje interneto svetainėje, gali būti atskleista toliau nurodytiems subjektams:

 • paslaugų teikėjams, susijusiems su šia interneto svetaine ir mūsų paslaugomis, pvz., mokėjimo paslaugų teikėjams;
 • dukterinėms bendrovėms, kurios šią informaciją naudoja rinkodaros tikslais (jei tam duodate sutikimą);
 • valdžios institucijoms tais atvejais, kai to reikalauja įstatymai, arba to reikia mūsų ar trečiųjų asmenų interesams apginti;
 • susietosioms ar susijusioms įmonėms ar bet kokiai kitai įmonei, priklausančiai tai pačiai įmonių grupei ar ekonominiam susivienijimui,
 • arba naujam interneto svetainės savininkui, akcininkui ar valdytojui bei jų patarėjams tuo atveju, jei vykdomas sandoris ar susitarimas.


Informacija, renkama vykdant automatinį duomenų tvarkymą, gali būti atskleista toliau nurodytiems subjektams:

 • paslaugų teikėjams, pvz., bendrovėms, kurios specializuojasi duomenų analizės ir internetinės reklamos srityse;
 • valdžios institucijoms tais atvejais, kai to reikalauja įstatymai, arba to reikia mūsų ar trečiųjų asmenų interesams apginti;
 • susietosioms ar susijusioms įmonėms ar bet kokiai kitai įmonei, priklausančiai tai pačiai įmonių grupei ar ekonominiam susivienijimui, arba naujam Interneto svetainės savininkui, akcininkui ar valdytojui bei jų patarėjams tuo atveju, jei vykdomas sandoris ar susitarimas.

Duomenys taip pat gali būti atskleisti trečiosioms šalims tokia forma, kuri neleistų identifikuoti konkrečių naudotojų remiantis jų asmens duomenimis.5. Duomenų perdavimas už ES ir EEE ribų

Dėl techninių duomenų tvarkymo aspektų kai kurie Interneto svetainėje talpinami duomenys gali būti fiziškai saugomi už Europos Sąjungos ribų. Duomenų perdavimas atliekamas su naudotojo sutikimu.6. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines

Mūsų interneto svetainėje gali būti pateikta nuorodų į trečiųjų šalių valdomas interneto svetaines. Mes neatsakome už tokiose trečiųjų šalių svetainėse skelbiamą turinį ir joms taikomas privatumo taisykles. Rekomenduojame prieš naršant šiose svetainėse atidžiai perskaityti jų privatumo taisykles.7. Asmens duomenų apsaugos principai

Pasitelkiame visas būtinas technines ir organizacines saugumo priemones, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją ir užkirsti kelią neleistinai prieigai prie Jūsų duomenų, netyčiniam ar neteisėtam duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, perdavimui ar kitam neteisėtam jų naudojimui.8. Jūsų teisės ir Jums suteiktos galimybės

Jūs turite teisę susipažinti su mūsų duomenų bazėse saugoma informacija, teisę reikalauti ištaisyti netikslią informaciją, teisę neleisti tvarkyti Jūsų asmeninės informacijos tiesioginės rinkodaros tikslais ir kitaip naudotis asmens duomenų įstatyme numatytomis teisėmis.

Jūsų prašymu, pakoreguosime, pašalinsime arba papildysime bet kokius netikslius, nereikalingus, neišsamius ar pasenusius Jūsų
asmens duomenis, pateiktus duomenų tvarkymo tikslais. Pirmiau minėtomis teisėmis pasinaudoti galite susisiekę su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi šiuo adresu: marketingas@inchcape.lt

Jums nusprendus pasinaudoti savo teise susipažinti su savo asmens duomenimis, Jums gali būti taikomas tam tikras mokestis kaip kompensacija už šių duomenų pateikimą tuo atveju, jei nuo to laiko, kai pirmą kartą peržiūrai gavote mūsų saugomą informaciją, praėjo mažiau nei vieni metai.9. Pareiškimo apie privatumo apsaugą pakeitimai

Pasiliekame teisę keisti šias privatumo taisykles apie tai paskelbdami savo interneto svetainėje. Šį Pareiškimą apie privatumo apsaugą rekomenduojame reguliariai peržvelgti.10. Kontaktinė informacija

Duomenų rinkėjas, kurio vardu renkama informacija, yra "Inchcape Motors".

Dėl klausimų, susijusių su šiuo pareiškimu apie privatumo apsaugą, kreipkitės adresu: marketingas@inchcape.lt


Autorinės teisės

Bookmark & Share