Slapukų politika


1. KAM SKIRTA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia ne tik sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainės inchcape.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojai, UAB "Inchcape Motors" (toliau – Inchcape) paslaugų gavėjai, Inchcape prekių įgijėjai, asmenys, asmenys atlikę aktyvius veiksmus Inchcape socialinės žiniasklaidos paskyrose bei sutikę gauti Inchcape rinkodaros medžiagą, asmenys, dalyvaujantys renginiuose bet ir numato pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles.

Laikoma, kad Jūs susipažįstate ir išreiškiate savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai Jūs apsilankote Interneto svetainėje ir (ar) įsigyjate Inchcape parduodamą prekę ir (ar) paslaugą, atliekate aktyvius veiksmus Inchcape socialinės žiniasklaidos paskyrose, dalyvaujate mūsų renginiuose ar sutinkate, kad Inchcape su Jumis susisiektų ir teiktų rinkodaros medžiagą.


2. APIE MUS

Inchcape yra Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė, kurios kodas yra 300805444, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 137, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę yra kaupiami ir tvarkomi VĮ "Registrų centras" Juridinių asmenų registre, el. pašto adresas – privatumas@inchcape.lt, telefono numeris +370 5 2168232.


3. KAS YRA ASMENS DUOMENYS?

Asmens duomenys yra bet kokia mūsų apie Jus renkama informacija, kuri gali būti panaudota Jūsų asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Jūsų vardą, pavardę, adresą, IP adresą, transporto priemonės valstybinį numerį, kurią apie Jus Inchcape renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Jūsų sutikime ar susitarime su Inchcape nurodytų tikslų.

Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Jūsų asmeninę informaciją, su kuria susipažįstame Jums susisiekus su mumis socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus Inchcape socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

Siekiame suteikti Jums kuo daugiau informacijos apie tai, kaip naudojame tokius asmens duomenis, kad pateikdami juos Inchcape žinotumėte, kaip jie bus naudojami.


4. KAIP IR KODĖL RENKAME BEI NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Inchcape yra reikalingi Jūsų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais. Privatumo politikoje nurodome, ko galite tikėtis, kai įmonė renka asmens duomenis apie:

 • interneto svetainės (ford.lt) lankytojus;
 • socialinės žiniasklaidos priemonių naudotojus, kurie bet kokiu būdu kreipiasi į Inchcape per Inchcape paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja;
 • su mumis susisiekusius asmenis;
 • asmenis, įsigijusius automobilius;
 • asmenis, kurie naudojasi mūsų paslaugomis (pvz. bandomieji važiavimai ir kt.) ir techninės priežiūros paslaugomis;
 • asmenis, kurie sutinka gauti mūsų rinkodaros medžiagą;
 • asmenis, kurie dalyvauja mūsų renginiuose;
 • kandidatus į darbo vietą.


4.1. Mūsų interneto svetainių lankytojai

4.1.1. Slapukai

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus, kurių detalų sąrašą rasite ČIA:

 • Absoliučiai būtini slapukai. Šie slapukai yra būtini tam, kad mūsų svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Jums lankantis Interneto svetainėje, o mums užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Jums prisijungti ir patekti į apsaugotas mūsų svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba el. sąskaitų paslaugomis.
 • Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai. Šie slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po mūsų svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda mums pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.
 • Funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami Jums atpažinti, kai grįžtate į mūsų interneto svetainę, kad galėtume pritaikyti pateikiamą turinį Jūsų poreikiams, įsiminti Jums aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.


4.1.2. Trečiųjų šalių paslaugos

 • Kiekvieną kartą, kai apsilankote mūsų Interneto svetainėje mūsų vardu ir mūsų teisėtais interesais naudojasi trečiosios šalies programine įranga "Google Analytics" ir renka informaciją apie tai, kaip Jūs naudojatės mūsų svetaine, pavyzdžiui, fiksuoja Jūsų veiksmus svetainėje ir nustato lankytojo elgesio modelius. Ši paslauga yra naudojama siekiant nustatyti, kiek žmonių lankosi mūsų interneto svetainėje ir įvairiose jos dalyse. Surinkta informacija padeda išsiaiškinti, kaip mūsų svetainė veikia, ir kaip ją galėtume pagerinti. Mes nenustatinėjame lankytojų asmens tapatybės ir neleidžiame to daryti programai "Google Analytics".
 • Mūsų interneto svetainėje pateikiama svetainės "YouTube" vaizdo įrašų. Paslaugos teikėjas "YouTube" kontroliuoja visą informaciją, surinktą asmenims peržiūrint jam priklausantį turinį. Paslaugų teikėjo "YouTube" privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/


4.2. Socialinės žiniasklaidos priemonės

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių "Like" ir "Follow" naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Mūsų interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šias paskyras:

4.2.1. Tinkle "Facebook" - @InchcapeMotors, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation

4.2.2. Tinkle "LinkedIn" - Inchcape Motors Lietuva, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

4.2.3. Tinkle „Instagram" – Inchcape Motors, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://help.instagram.com/519522125107875?helpref...

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.


4.3. Susisiekite su mumis

Mūsų interneto svetainėje pateikta keletas būdų, kaip galite su mumis susisiekti. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Norėdami susisiekti su mumis Interneto svetainėje mums pateiksite savo vardą, pavardę, telefono numerį, pasirinktą laiką susitikimui ir artimiausią saloną.

Jei su mumis susisieksite el. paštu, mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą bei susirašinėjimo tekstą.

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant pasirengti sutarties vykdymui. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su jumis nebus įmanoma susisiekti.

Atkreipkite dėmesį, kad svetainėje taip pat gali būti naudojama el. laiškų stebėjimo ar blokavimo programinė įranga, ir Jūs privalote užtikrinti, kad Jūsų siunčiamuose
laiškuose nebūtų neteisėto turinio.

Daugiau nei prieš 5 metus gautus pranešimus ištriname kas kalendorinius metus kiekvieną kalendorinių metų sausio 15 dieną, išskyrus informaciją, kurios saugojimui
Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Jei su mumis susisiekiate telefonu, Jums sutikus, pokalbis bus įrašomas, nesutikus prašome Jūsų naudotis kitomis komunikavimo priemonėmis. Pokalbių įrašai daromi siekiant užtikrinti kokybišką asmenų konsultavimą bei objektyvų skundų išnagrinėjimą. Įrašant pokalbį išsaugomi tokie jūsų duomenys: telefono numeris iš kurio skambinate, telefoninio pokalbio įrašas. Tokia informacija saugoma 30 dienų, po to sunaikinama.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams
administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Neužmirškite pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

4.4. Specialioms kategorijoms priklausančių asmens duomenų rinkimas

Mes nerenkame Jūsų specialių kategorijų asmens duomenų (asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, sveikatos duomenys, duomenys apie lytinį gyvenimą ir orientaciją). Jei Jūs savo iniciatyva mums šiuos duomenis atskleisite, mes laikysime, kad tai yra jūsų aiškus sutikimas, kad minėti duomenys būtų tvarkomi. Tačiau, jei Inchcape neturės teisėto tikslo tokių duomenų rinkimui, duomenys bus be nepagrįsto delsimo ištrinti, o į Jus bus kreiptasi (jei tai bus būtina) su prašymu susisiekti su mumis neatskleidžiant tokių duomenų.

4.5. Asmens duomenys, renkami ketinant įsigyti automobilį

Jums atvykus į mūsų klientų aptarnavimo padalinį ir paprašius pateikti pasiūlymą dėl automobilio pardavimo telekomunikacijų ar kitomis ryšio priemonėmis, prašysime
Jūsų susipažinti su privatumo pranešimu ir pateikti Jūsų asmens duomenis tikslu išsiųsti Jums pasiūlymą. Tam bus reikalingi tokie Jūsų duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas, dominantis automobilis. Tam, kad geriau suprastume Jūsų poreikius, savo pasirinkimu galėsite mums pateikti kitą papildomą informaciją: jūsų turimo automobilio markė ir modelis, pagaminimo metai.

Jūsų pasirinkimu galėsite gauti visą informaciją ir pasiūlymus apie visų mūsų platinamų prekių ženklų ir gamintojų automobilius arba tik tuos, kuriais domitės. Galėsite
pasirinkti gauti pasiūlymus iš Inchcape, Inchcape Motors Finland Oy (kai ji atstovauja konkrečius gamintojus, t.y. Jaguar, Land Rover, Mazda) ir konkretaus gamintojo ar su juo susijusio asmens, finansavimo paslaugas teikiančių ir draudimo įmonių.

Minėti duomenų valdytojai tvarkys Jūsų duomenis pardavimų skatinimo tikslu (tiesioginė rinkodara, įskaitant naujienlaiškius, pranešimus apie naujus automobilius,
paslaugas, renginius, paklausimai apie aptarnavimą ir kt.).

Jūsų sutikimas galios 5 (penkerius) metus. Po to Jūsų duomenys, surinkti šiuo tikslu, bus ištrinti ar sunaikinti.

4.6. Asmens duomenus, renkami įsigyjant automobilį

Jums nusprendus įsigyti automobilį, paprašysime Jūsų mums pateikti Jūsų asmens duomenis.

Tokie asmens duomenys apima pirkėjo vardą, pavardę, adresą, asmens kodą, el. pašto adresą, telefono numerį ir mokėjimo duomenis, kuriuos privalome surinkti norėdami sudaryti su Jumis sutartį ir parduoti Jums automobilį. Taip pat paprašysime mums parodyti savo asmens identifikavimo dokumentą.

Jei perkate automobilį įmonės vardu, tačiau nesate asmuo įgaliotas veikti įmonės vardu, taip pat prašysime pateikti dokumentus, įrodančius Jūsų teisę veikti įmonės vardu. Mums taip pat būtina žinoti Jūsų vardą, pavardę, adresą (jei šie duomenys nesutampa su pirkėjo duomenimis), kontaktinius duomenis, el. pašto adresą, įmonės pavadinimą (jei aktualu).

Šią informaciją renkame sutarties vykdymo pagrindu, kad galėtumėme valdyti ir administruoti pirkimo procesus bei mūsų santykius su Jumis, pavyzdžiui, susisiekti su Jumis telefonu ir pranešti, kad Jūsų automobilis yra paruoštas perduoti, bei pristatyti jį į atitinkamą veiklos vykdymo vietą, vykdyti pranešimus apie prekių defektų taisymą, priminti apie techninę apžiūrą dėl garantijos taikymo. Jūsų asmens kodas bus tvarkomas skolų išieškojimo tikslais.

Prie sutarties Jums taip pat bus pateiktas privatumo pranešimas, su kuriuo Jūs turėsite susipažinti ir pažymėti savo pasirinkimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros bei kitais jame nurodytais tikslais.

Mes saugosime Jūsų pasirašytą automobilio pirkimo sutartį bei kitus su pirkimu susijusius asmens duomenis atspausdintuose dokumentuose, kurie laikomi fizinėje rinkmenų kaupimo sistemoje, esančioje centre, kuriame įsigijote pirkinį.

Jūsų pateiktų duomenų valdytojai taip pat bus ir atitinkamo mūsų atstovaujamo prekių ženklo automobilių gamintojai bei su jais susijusios įmonės ir Inchcape Motors Finland Oy (jei ji atstovauja konkretų gamintoją), kurie naudos Jūsų pateiktus duomenis siekiant įvykdyti sutartį, sudarytą tarp Jūsų ir Inchcape, garantinio aptarnavimo, pranešimo apie automobilių defektų taisymą tikslais. Šiuos duomenis minėti asmenys valdys Inchcape ir gamintojo teisėtų interesų pagrindu, siekiant tinkamos kompensacijos už garantinį aptarnavimą. Taip pat, siekiant įvykdyti prievolę pranešti apie parduotų automobilių defektus ir jų ištaisymą.

Sutartys ir apskaitos dokumentai (fizine ir elektronine forma) yra sunaikinami praėjus 10 metų laikotarpiui. Susirašinėjimas su klientu ištrinamas ar sunaikinamas praėjus 5 metams po paskutinio kontakto.
Bookmark & Share