REACH

ford reach cover image

Reglamentas dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų

Automobilių gamintojas „Ford“ įsipareigoja užtikrinti atsakingą produktų gamybą, jų tvarkymą ir naudojimą. Taigi mes pritariame pamatiniams Europos Sąjungos reglamento dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) tikslams.

Ypatingą dėmesį skiriame Reglamento (EB) 1907/2006 33 straipsnio 1 dalies nuostatų įgyvendinimui. Taip yra dėl to, kad Reglamente aptariamos labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos (SVHC), įtrauktos į galiojantį autorizacijos sąrašą.

Jei šios cheminės medžiagos yra naudojamos gaminant konkretų produktą, būtina užtikrinti saugų jų naudojimą. Taigi Reglamentas yra skirtas padėti klientams imtis tinkamų rizikos valdymo priemonių. Būtent šio tikslo mes taip nuoširdžiai ir siekiame.